Договір публічної оферти

Ви можете зробити замовлення без реєстрації.

ПУБЛІЧНА ОФЕРТА ЩОДО ВИСНОВОК
(ПРИЄДНАННЯ К) ДОГОВОРУ КУПІВЛІ-ПРОДАЖУ

(044) 333-82-79

1. ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ

1.1. «Акцепт» або «акцептування» – повне, безумовне та беззаперечне прийняття Покупцем умов Публічної оферти та Договору.

1.2. «Замовлення» – замовлення Покупця на придбання представленого в Інтернет-магазині товару, оформлене у передбаченому цим Договором порядку, що містить усі істотні умови купівлі-продажу, погоджені Сторонами.

1.3. «Веб-сайт» або «Інтернет-магазин» – веб-сайт під доменним ім’ям https://www.fusion-style.ua/, що належить Продавцю та призначений для продажу товару.

1.4. «Каталог» – інформація про товари, що пропонуються до продажу, розміщена на Веб-сайті.

1.5. «Товар» – будь-який товар, представлений у каталозі продавця.

1.6. “Публікація” – розміщення будь-якої інформації на Веб-сайті.

2. ПРЕДМЕТ І ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ДОГОВОРУ

2.1. У порядку та на умовах, передбачених цим Договором, Продавець на підставі Замовлення Покупця зобов’язується передати у його власність Товар після внесення Покупцем повної суми оплати, а Покупець зобов’язується сплатити та прийняти Товар.

2.2. Асортимент, характеристики та ціни запропонованого до продажу Товару вказано в Каталозі, розміщеному на Веб-сайті Продавця https://www.fusion-style.ua/.

2.3. Усі інформаційні матеріали на Веб-сайті мають довідковий характер. У разі виникнення у Покупця питань щодо характеристик та способів використання Товару, Покупець повинен перед оформленням замовлення звернутися до Продавця за вказаними на Веб-сайті номерами телефонів або електронною поштою для отримання відповідної консультації.

2.4. Продавець залишає за собою право в будь-який момент вносити зміни до тексту цієї Публічної оферти шляхом публікації її в новій редакції на Веб-сайті.

2.5. Якість Товару за цим Договором має відповідати вимогам щодо якості товару, передбачених законом для товарів такого виду. У разі якщо законом не встановлені вимоги щодо якості Товару, що передається за цим Договором, Продавець зобов’язаний передати Покупцеві Товар, придатний для мети, з якою товар такого роду зазвичай використовується.

3. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕННЯ ЗАМОВЛЕННЯ

3.1. Акцептування умов цієї публічної оферти здійснюється Покупцем шляхом оформлення Замовлення одним із таких способів:

3.1.1. Онлайн оформлення (напряму) Замовлення на купівлю Товару, яке здійснюється шляхом заповнення розміщеного на сайті Продавця бланка замовлення Товару та натискання кнопки «Оформити замовлення»;

3.1.2. Напрями Замовлення на купівлю Товару на адресу електронної пошти Продавця, вказану на Веб-сайті (info@fusion-style.com);

3.1.3. Залишення Замовлення на покупку Товару в усній формі за вказаним на Веб-сайті номером телефону (+38(044) 599-54-73). Форма оформлення Замовлення вибирається Покупцем на власний розсуд.

3.2. При оформленні Замовлення Покупець зобов’язується надати таку інформацію про себе: П.І.Б., контактний номер телефону, адреса електронної пошти, обраний спосіб доставки, адреса доставки (крім випадку самовивезення), обраний спосіб оплати.

3.3. Вся відповідальність за повноту та достовірність відомостей, зазначених під час оформлення Замовлення, покладається на Покупця.

3.4. Акцептування цього Договору Покупець дає згоду на збір, обробку та передачу своїх персональних даних для цілей, пов’язаних з виконанням зобов’язань за цим Договором, без обмеження терміну його дії.

3.5. Після отримання Замовлення представник Продавця зв’язується з Покупцем за вказаним у Замовленні номером телефону та/або адресою електронної пошти для уточнення деталей Замовлення, наявності Товару, термінів передачі Товару та іншої необхідної інформації. Продавець також може надіслати на електронну адресу Покупця повідомлення про прийняття замовлення та рахунок із зазначенням найменування, кількості та ціни обраного товару та загальної суми замовлення.

4. ТЕРМІН І ПОРЯДОК ПЕРЕДАЧІ ТОВАРУ

4.1. Термін передачі Товару погоджується Сторонами під час телефонної розмови та/або обміну електронними повідомленнями між представником Продавця та Покупцем. Якщо інше не було узгоджено окремо Сторонами, строк обчислюється в робочих днях.

4.2. При виборі Покупником такого способу оплати Товару, як «оплата готівкою при самовивезенні», термін передачі Товару обчислюється з дати підтвердження прийняття Замовлення Продавцем. В інших випадках термін передачі Товару обчислюється з дати внесення Покупцем повної суми оплати за Товар.

4.3. Можливі способи доставки Товару наведено на Веб-сайті. При цьому доставка Товару можлива до будь-якого населеного пункту України за винятком Автономної республіки Крим та тимчасово окупованих районів Донецької та Луганської областей.

4.4. Зобов’язання Продавця щодо передачі Товару вважаються виконаними у момент, передбачений ст. 664 Цивільного кодексу України.

4.5. Одночасно з передачею Товару Продавець передає Покупцю товарну накладну, гарантійний талон (якщо на Товар передбачено гарантію) та інші супровідні документи, обов’язковість надання яких передбачена чинним законодавством України.

4.6. У разі вибору Покупцем способу доставки Товару «Безкоштовна доставка по м. Києву» за відсутності можливості використання ліфта або іншого пристрою, призначеного для підйому вантажу, при необхідності Продавцем може бути надана Покупцю додаткова послуга з підйому Товару на необхідний поверх за плату, розмір якої буде узгоджено Сторонами додатково.

4.7. Покупець зобов’язаний повідомити Продавця про порушення умов цього Договору щодо кількості, якості, асортименту, комплектності до моменту підписання Покупцем товарної накладної. Підписання Покупцем товарної накладної свідчить, що Покупець перевірив якість, кількість, асортимент, комплектність Товару. Сторони дійшли згоди про те, що Покупець підписує товарну накладну лише за умови відсутності у нього претензій щодо ціни, якості, кількості, асортименту, комплектності Товару, тому претензії щодо зазначених умов Договору після підписання Покупцем товарної накладної (крім випадків прихованих недоліків Товару) є безпідставними і не розглядатимуться.

4.8. У разі мотивованої відмови Покупця від прийому переданого Товару (повідомлення Продавця про порушення умов цього Договору), Сторони складають двосторонній акт про недоліки з переліком таких недоліків та строками їх усунення.

4.9. Якщо протягом 1 (одного) дня з дня передачі Товару та передачі товарної накладної, товарна накладна не буде підписана Покупцем та передана Продавцю, або Покупець не надасть Продавцю мотивованих зауважень до поставленого Товару, Товар вважається прийнятим Покупцем без будь-яких зауважень.

5. ЦІНА ТОВАРУ

5.1. Ціна Товару в Інтернет-магазині зазначається у гривнях, а також зазначається її еквівалент в іноземній валюті – Євро. Для визначення еквівалента ціни Товару до Євро застосовується офіційний курс, встановлений Національним банком України.

5.2. Вказана на Веб-сайті ціна Товару може бути змінена продавцем в односторонньому порядку, при цьому ціна на замовлений та оплачений Покупцем Товар зміні не підлягає.

6. ОПЛАТА ТОВАРУ

6.1. Можливі способи оплати Товару наведено на Веб-сайті в розділі «Оплата».

6.2. Розрахунки Сторін під час оплати Товару здійснюються в українських гривнях.

6.3. Оплата вартості Товару за цим договором здійснюється Покупцем шляхом внесення передоплати у розмірі 100 (ста) відсотків вартості Товару, зазначеної у чинному Каталозі, у строк не пізніше 5 (п’яти) робочих днів з дати розміщення Замовлення. 6.4. При виборі Покупцем такого способу оплати Товару, як «оплата готівкою при самовивезенні», Сторони можуть погодити інший термін внесення передоплати, однак у будь-якому випадку Покупець оплачує Товар до його фактичної передачі у розпорядження Покупця. 6.5. У разі не здійснення Покупцем попередньої оплати вартості Товару у строки та у розмірі, визначеному у п. 6.3.-6.4. цього Договору, та зміни офіційного курсу гривні щодо Євро, встановленого НБУ у бік збільшення (падіння гривні) та/або підвищення цін заводами-виробниками, підвищення ставок ввізного мита та інших офіційних платежів, що впливають на вартість Товару, вартість транспортування Товару та т.д., Продавець має право змінити ціну Товару у бік її збільшення, виставивши новий рахунок на оплату з урахуванням офіційного курсу гривні по відношенню до євро, вказаного на сайті https://www.bank.gov.ua, на день його складання та/або підвищення ціни Товару у зв’язку з факторами, зазначеними у цьому пункті.

7. ПОВЕРНЕННЯ ТА ОБМІН ТОВАРУ

7.1. Повернення та обмін Товару провадиться на підставах та в порядку, передбаченому чинним законодавством України.

7.2. Повернення товару Продавцю провадиться за рахунок Покупця. У разі повернення Покупцем товару належної якості у випадках, передбачених чинним законодавством України, Продавець повертає Покупцеві сплачену за Товар грошову суму за фактом повернення Товару за вирахуванням компенсації витрат Продавця, пов’язаних з доставкою Товару Покупцю.

8. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

8.1. Сторони відповідають відповідно до чинного законодавства України.

8.2. Продавець не несе відповідальності за шкоду, заподіяну Покупцю внаслідок неналежного використання ним товарів, замовлених в Інтернет-магазині. 8.3. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання зобов’язань за договором на час дії обставин непереборної сили.

9. ТЕРМІН ДОГОВОРУ

9.1. Цей Договір набирає чинності з дати Акцептування Покупцем умови цієї Публічної оферти та діє до повного виконання Сторонами взятих на себе зобов’язань.

9.2. У разі не здійснення Покупцем попередньої оплати вартості Товару у строки та у розмірі, визначеному у п. 6.3.-6.4. цього Договору, Продавець має право розірвати цей Договір в односторонньому порядку, повідомивши про це Покупця у письмовій формі та/або засобами електронних комунікацій.

9.3. Цей Договір може бути розірваний:

9.3.1. По згоді сторін;

9.3.2. Внаслідок односторонньої відмови Продавця від Договору на підставі п. 9.2;

9.3.3. В інших випадках передбачених чинним законодавством України.

10. ТЕРМІН ДОГОВОРУ

10.1. Усі суперечки та розбіжності, що виникають під час виконання Сторонами зобов’язань за цим Договором, вирішуються шляхом переговорів. Якщо суперечку неможливо вирішити шляхом переговорів, вона вирішується в судовому порядку за встановленою чинним законодавством України підсудністю та підвідомчістю.

10.2. Продавець залишає за собою право розширювати та скорочувати товарну пропозицію в Інтернет-магазині, регулювати доступ до купівлі будь-яких Товарів, а також зупиняти або припиняти продаж будь-яких Товарів на власний розсуд.

10.3. У всьому, що не встановлено цим Договором, сторони керуються чинним законодавством України.

11. АДРЕСА ТА РЕКВІЗИТИ ПРОДАВЦЯ:

ТОВ «ОФІС ПЛЕННІНГ ЛТД»

Код ЄДРПОУ: 37472146

Адреса: 04073, м. Київ, вул. Сирецька, буд. 30/1, кв. 58

Телефон: (044) 599-54-73

Електронна адреса: info@fusion-style.com

X